Tin nhắn
Gởi một tin nhắn SMS/MMS

Mở ứng dụng "Tin nhắn": Messaging app Wiko
- Chọn một số liên lạc gần đây,
hoặc
- Nhấn vào Plus Wiko hoặc Plus 2 Wiko,
- Bấm một số điện thoại hoặc nhấn vào Add contact Wiko hoặc Add contact Wiko hoặc Add contact Wiko để chọn một số liên lạc hoặc nhiều số liên lạc,

- Nhấn vào OK hoặc  để xác nhận,
- Bấm một tin nhắn,
- Để đính kèm một tập tin, nhấn vào attachment Wiko,
- Nhấn vào Send Wiko để gởi đi hoặc Parameters WIko để loại bỏ.
BLOOM - BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - GOA - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JIMMY - K-KOOL - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: