Xử lí sự cô
Kiểm tra phiên bản của điện thoại


Mở "Cài đặt" Settings app Wikohoặc 
Nhấn vào "Thông tin thiết bị" hoặc "Thông tin điện thoại" và kiểm tra "Custom build version".
JERRY - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY3 - LENNY4 PLUS - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: