Xử lí sự cô
Tìm ứng dụng bị vô hiệu hóa

Mở ứng dụng "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko:
- nhấn vào "Các ứng dụng",
- trượt sang bên phải màn hình đến mục "Bị vô hiệu hóa",
- chọn ứng dụng,
- nhấn vào "Kích hoạt".
FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - LENNY2 - PULP - PULP FAB - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE FAB 4G -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: