Xử lí sự cô
Kiểm tra phiên bản của điện thoại

Mở ứng dụng "Điện thoại" Phone app:
- nhấn vào Dial Wiko,
- bấm *#*#563412#*#* và tìm "Wiko build version".
 
FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - LENNY2 - PULP - PULP FAB - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE FAB 4G -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: