Đa phương tiện, ứng dụng, hình ảnh, video, âm nhạc
Chọn, tìm và đóng những ứng dụng đang mở

Nhấn vào square WIko bên dưới điện thoại:
- Duyệt qua ứng dụng đang mở,
hoặc
để đóng những ứng dụng đang mở, ấn vào "X" hoặc kéo chúng qua bên cạnh,
hoặc
- ấn vào all app Wiko để đóng tất cả các ứng dụng (phụ thuộc vào mẫu điện thoại của bạn).
BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: