Cuộc gọi
Chặn số điện thoại

Mở ứng dụng "Hỗ trợ điện thoại" Phone assist app WIKO:
- nhấn vào "Danh sách đen"Black list Wiko,
- trong "Danh sách đen", nhấn vào Plus 2 Wiko để thêm số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc vào danh sách đen:
1. từ nhật ký cuộc gọi,
2. từ danh bạ
3. từ nhật ký tin nhắn SMS/MMS,
4. nhập bằng tay.
- trong "Danh sách đen", nhấn vào Settings Wiko "Cài đặt" để:
1. chặn số rỗng,
2. hiện thị thông báo chặn,
3. chặn số vô danh.


FEVER - HIGHWAY PURE - K-KOOL - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - U FEEL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: