Cài đặt và tùy biến
Kích hoạt và vô hiệu hóa chức năng rung khi chạm

Mở ứng dụng "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko:
- Nhấn vào "Âm thanh",
- Nhấn vào "Hệ thống" General,
hoặc
- Nhấn vào "Âm thanh khác"
và 
- Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa "Rung khi chạm".


FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - LENNY2 - PULP - PULP FAB - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE FAB 4G -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: