Mẹo và thủ thuật
Kiểm soát lưu trữ dữ liệu

Thiết lập một cảnh báo để kiểm soát việc sử dụng dữ liệu hàng tháng và sửa chữa một ngưỡng không quá:
- Mở ứng dụng "Cài đặt" Settings app Wiko,,
- Nhấn vào "Sử dụng dữ liệu",
- Chọn một thẻ SIM cho các model Dual SIM, *
- Kích hoạt "Dữ liệu di động" để thiết lập một cảnh báo,
- Gõ vào "Đặt giới hạn dữ liệu di động" để thiết lập một ngưỡng,
- Di chuyển "giới hạn" và thanh "cảnh báo" đến mức thích hợp.


* Đối với các model hai SIM, bạn có thể thiết lập một cảnh báo và một ngưỡng cho mỗi thẻ SIM.


FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - K-KOOL - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - U FEEL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: