Cập nhật và thiết lập lại
Cập nhật / Cài đặt lại hệ điều hành Android và Marshmallow với máy tính

Bản cập nhật của hệ điều hành Android cho phép cài đặt phiên bản mới nhất của nó hoặc để cài đặt lại hệ điều hành từ một máy tính. Thao tác này sẽ xoá tất cả dữ liệu cá nhân (danh bạ, hình ảnh, tập tin, mật khẩu, vv.). *
Thao tác này không ảnh hưởng đến thẻ SIM (s) và thẻ SD.

Cảnh báo: Các thủ tục đề cập dưới đây sẽ dẫn đến việc xóa hoàn toàn của tất cả các dữ liệu cá nhân được lưu trên điện thoại của người dùng. Hơn nữa, Wiko sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc rối loạn chức năng có thể ảnh hưởng đến điện thoại do xử lý không đúng cách hoặc hoặc không tuân thủ các qui trình và các khuyến cáo của Wiko.

Để tải về các bản cập nhật mới nhất của hệ điều hành Android và hướng dẫn sử dụng của nó trên một máy tính, bạn hãy bấm vào liên kết "Cập nhật" ở phía dưới icon điện thoại

* Nếu bạn có quyền truy cập vào thanh menu của smartphone:
- nhấn vào đây để biết cách Nhấp/Xuất danh bạ.
- nhấn vào đây để biết cách chuyển hình ảnh và video sang thẻ nhớ. 
- nhấn vào đây để biết cách chuyển hình ảnh, video và các tệp nhạc bằng cách sử dụng máy tính cá nhân. 


FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - K-KOOL - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - U FEEL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: