Đa phương tiện, ứng dụng, hình ảnh, video, âm nhạc
Tạo một thư mục để tập hợp các ứng dụng

Chọn một ứng dụng bằng cách nhấn giữ nó một vài giây:
- Để tạo một thư mục hãy kéo các ứng dụng vào nhau.
Bạn có thể làm tương tự:
- Thêm những ứng dụng khác vào trong thư mục này,
- Thay thể thư mục này bằng cách nhấn giữ nó trong một vài giây.
FEVER - GETAWAY - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNNY2 PLUS - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: