Cuộc gọi
Cuộc gọi kép

Kiểm tra nhà mạng của bạn để đảm bảo dịch vụ này đã được bạn đăng ký.
Trong khi gọi:
- nhấn vào Parameters WIko,
- chọn "Cuộc gọi khác" hoặc "Thêm cuộc gọi"
- bấm số điện thoại,
hoặc 
- mở ứng dụng "Danh bạ" :
- chọn một số liên lạc.*FEVER - GETAWAY - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: