Cập nhật và thiết lập lại
Thiết lập lại điện thoại

Có 2 cách để thiết lập lại điện thoại giúp khôi phục lại cài đặt gốc
Cả 2 cách đều không ảnh hưởng đến phiên bản Android trong máy nhưng sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân (danh bạ, hình ảnh, tập tin, mật khẩu, ...).*

Cảnh báo: 
Các thủ tục đề cập dưới đây sẽ dẫn đến việc xóa hoàn toàn của tất cả các dữ liệu cá nhân được lưu trên điện thoại của người dùng. Hơn nữa, Wiko sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc rối loạn chức năngcó thể ảnh hưởng đến điện thoại do xử lý không đúng cách hoặc hoặc không tuân thủ các qui trình và các khuyến cáo của Wiko.

A. Thiết lập lại cài đặt gốc: Nếu bạn có thể truy cập vào được menu của điện thoại:
1. mở "Cài đặt" Settings app Wiko,
2. Nhấn vào "lưu & tái thiết lập",
3. Nhấn vào "Thiết lập lại dữ liệu gốc".
Việc chạy xong các bước và khởi động lại điện thoại sẽ mất tối đa 12 phút.


B. Chế đ khôi phc gc: Nếu bạn không thể truy cập vào menu của điện thoại (ví dụ, bạn quên mã để mở khóa):
Điện thoại buộc phải tắt nguồn
1. Nhấn đồng thời 2 nút "On / Off" và "Volume +",
2. Nhấn "Volume -" để chọn "xóa toàn bộ data / thiết lập cài đặt gốc",
3. Nhấn "ON/OFF" để xác nhận
4. Nhấn "Volume -" để chọn "Có - xóa tất cả các dữ liệu của người dùng"
5. Nhấn "ON/OFF" để xác nhận,
6. "khởi động lại hệ thống ngay bây giờ" sẽ được tự động chọn trước, bấm "ON/OFF" để xác nhận.
Việc chạy xong các bước và khởi động lại điện thoại sẽ mất tối đa 12 phút.

* Nếu bạn có quyền truy cập vào thanh menu của smartphone:
- nhấn vào đây để biết cách Nhấp/Xuất danh bạ.
- nhấn vào đây để biết cách chuyển hình ảnh và video sang thẻ nhớ. 
- nhấn vào đây để biết cách chuyển hình ảnh, video và các tệp nhạc bằng cách sử dụng máy tính cá nhân. 


HIGHWAY PURE - PULP - PULP FAB - RIDGE - RIDGE FAB 4G -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: