Lưu ư pháp lư

1. Về trang web:

Theo Điều luật 6 của nước Pháp số 2004-575 ngày 21 tháng 06 năm 2014 về việc bảo vệ uy tín trong nền kinh tế kỹ thuật số, người dùng của trang https://www.wikomobile.com/ được thông báo về sự hiện diện của các bên liên quan trong việc thực hiện và theo dơi trang web:
Chủ sở hữu: WIKO SAS –1, rue du Capitaine DESSEMOND, 13007 MARSEILLES, France
Lập tŕnh viên: Massiliart Communication
Quản lư truyền thông: WIKO SAS
Webhost: OVH, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.


2. Điều khoản và điều kiện sử dụng trang web và các dịch vụ cung cấp:

Việc sử dụng trang web WIKO SAS - www.wikomobile.com – bao gồm việc chấp nhận hoàn toàn các điều khoản và điều kiện được liệt kê bên dưới. Các điều khoản và điều kiện này được thay đổi và bổ sung bất ḱ lúc nào, v́ vậy người dùng trang https://www.wikomobile.com/ được yêu cầu theo dơi các điều khoản và điều kiện này thường xuyên.
Trang web được đề cập được mở cửa để sử dụng mọi lúc cho người dùng. Việc tạm ngưng để bảo tŕ kĩ thuật, tuy nhiên, có thể được quyết định bởi WIKO SAS, và sẽ được thông báo trước với người dùng về ngày và thời gian bảo tŕ. https://www.wikomobile.com/ được cập nhật thường xuyên bởi quản lư truyền thông. Tương tự, lưu ư pháp lư sẽ được thay đổi bất ḱ lúc nào, tuy nhiên, nó được dựa trên người dùng, những người được yêu cầu xem xét và theo dơi thường xuyên để quen với lưu ư này.


3. Miêu tả về dịch vụ cung cấp:

Mục đích của trang https://www.wikomobile.com/ là để cung cấp thông tin về tất cả các hoạt động của công ty.
WIKO SAS mong muốn cung cấp thông tin chính xác nhất có thể trên website. Tuy nhiên, nó có thể không chịu trách nhiệm về bất ḱ điều không chính xác hay thiếu sót nào liên quan đến việc cập nhật, dù WIKO SAS hay bên thứ ba chịu trách nhiệm thực hiện việc cung cấp các thông tin này.
Tất cả các thông tin trên trang https://www.wikomobile.com/ hoàn toàn mang tính minh họa, và có thể được thay đổi. Ngoài ra, các thông tin trên trang https://www.wikomobile.com/ không giới hạn. Nó có thể được thay đổi hoặc bổ sung vào các thông tin được cung cấp trực tuyến.


4. Giới hạn hợp đồng liên quan đến dữ liệu kĩ thuật.

Trang web sẽ không chịu trách nhiệm về bất ḱ thiệt hại về vật chất nào liên quan đến việc sử dụng trang web. Ngoài ra, người dùng web chịu trách nhiệm về việc truy cập trang web bằng cách sử dụng các thiết bị và tŕnh duyệt thế hệ mới nhất và không có virus.


5. Sở hữu trí tuệ và việc giả sản phẩm.

WIKO SAS sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sử dụng tất cả các phần của trang web, bao gồm chữ, h́nh ảnh, logo, biểu tượng, âm thanh và phần mềm.
Bất ḱ việc phân phối, đại diện, chỉnh sửa hay chuyển thể nào dù là một phần hay toàn bộ trang web, dưới bất ḱ h́nh thức nào, bị cấm nếu không có giấy phép cho phép từ WIKO SAS.

Bất ḱ việc sử dụng không được ủy quyền nào của trang web hay bất ḱ phần nào sẽ nhận được sự không đồng ư và xử lư theo điều luật L.335-2 và luật Sở hữu trí tuệ của Pháp.


6. Giới hạn trách nhiệm

WIKO SAS không chịu trách nhiệm về bất ḱ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp đến thiết bị của người dùng khi truy cập trang web của WIKO SAS và dẫn đến viêc không tương thích giữa thiết bị với các thông số kĩ thuật nhắc đến trong điều 4 hoặc sự xuất hiện của bọ máy tính hoặc không tương thích.

Ngoài ra, WIKO SAS cũng không chịu trách nhiệm về bất ḱ thiệt hại gián tiếp nào (ví dụ như, việc thất thoát thị trường hoặc cơ hội) gây nên từ việc sử dụng trang web https://www.wikomobile.com/
Các không gian tương tác (nhằm cung cấp cơ hội để đưa ra thắc mắc trong phần Liên hệ) được cho phép đối với người dùng. WIKO SAS nắm giữ quyền xóa mà không cần thông báo bất ḱ nội dung nào vi phạm luật của Pháp trong khu vực này, cụ thể những điều luật liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu. Trong một số trường hợp phù hợp, WIKO SAS cũng nắm giữ quyền đưa ra ṭa án dân sự hay h́nh sự đối với người dùng, đặc biệ trong trường hợp những thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc, làm nhục, lăng mạ hoặc khiêu dâm, không tôn trọng phương thức sử dụng (chữ viết, h́nh ảnh…)


7. Quản lư dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân ở Pháp được bảo vệ dưới Hiến Pháp điều luật số 78-87 ngày 06 tháng 01 năm 1978, điều luật số 2004-801 ngày 06 tháng 08 năm 2004, điều 226-13 của Bộ luật h́nh sự Pháp và Châu Âu ngày 24 tháng 10 năm 1995.

Các thông tin sau đây được thu thập được khi sử dụng trang https://www.wikomobile.com/: đường link URL mà người dùng sử dụng để truy cập trang https://www.wikomobile.com/, mạng truy cập của người dùng, địa chỉ IP của người dùng.
Trong mọi trường hợp, WIKO SAS chỉ thu thập thông tin cá nhân của người dùng theo yêu cầu của một số dịch vụ nhất định trên trang https://www.wikomobile.com/.
Người dùng được thông báo về việc cung cấp thông tin này, đặc biệt khi người đó tự nhập thông tin của ḿnh. Người dùng của trang https://www.wikomobile.com/ được thông báo về việc họ nhận yêu cầu hoặc không về việc cung cấp các thông tin này.
Dựa theo những luật cấm của điều luật 38 và tuân theo Hiến Pháp của Pháp 78-17 ngày 06 tháng 01 năm 1978, Bộ luật bảo vệ dữ liệu Pháp, tất cả người dùng có quyền truy cập, đính chính hoặc không đồng ư với bất ḱ thông tin cá nhân liên quan đến họ bằng cách gửi đơn kèm chữ kí. Đơn này cần được nộp kèm với một bản Chứng minh Nhân dân bao gồm chữ kí người đệ đơn và địa chỉ để gửi thư phản hồi.
Không thông tin cá nhân về người dùng nào trên trang https://www.wikomobile.com/ được công bố mà không được thông báo với người dùng, cũng như không có việc trao đổi, chuyển giao, hay buôn bán dưới bất ḱ h́nh thức nào với bên thứ ba. Chỉ có việc thu nhận của WIKO SAS và quyền lợi của công ty sẽ cho phép việc chuyển giao những thông tin này cho các bên mua, dựa trên những điều luật tương tự về việc duy tŕ và chỉnh sử dữ liệu người dùng của trang https://www.wikomobile.com/.

Trang web không được thông báo với CNIL (Ủy ban bảo vệ dữ liệu Pháp) v́ nó không thu thập thông tin cá nhân.
Các kho dữ liệu được bảo vệ dưới điều luật Hiến Pháp của Pháp ngày 01 tháng 07 năm 1998 thay thế cho Chỉ định 96/9 ngày 11 tháng 03 năm 1996 về việc bảo vệ pháp lư kho dữ liệu.


8. Đường dẫn hyperlinks và cookies.

Trang web https://www.wikomobile.com/ bao gồm nhiều đường dẫn hyperlinks đến các trang web khác được cài đặt dưới sự cho phép của WIKO SAS. Tuy nhiên, WIKO SAS không có khả năng kiểm tra nội dung của các trang web mà bạn truy cập bằng cách này, v́ vậy giả định sẽ không chịu bất ḱ trách nhiệm ǵ.
Việc lướt web trên trang https://www.wikomobile.com/ có thể sẽ tạo nên cookie(s) trên máy tính của người dùng. Cookie là một file nhỏ: nó không cho phép người dùng bị phát hiện nhưng ghi lại những thông tin về hành vi lướt web của người dùng trên một trang. Dữ liệu thu thập được bằng các này được thiết kế để giúp việc lướt web sau này trên trang và cũng như cho phép việc đo lường cách sử dụng trang web.
Việc từ chối cho phép cài đặt cookie có thể dẫn đến việc không truy cập được một số dịch vụ. Tuy nhiên, người dùng có thể điều chỉnh cài đặt trên máy tính của ḿnh để ngăn chặn cài đặt cookie:
Trên Internet Explorer: Vào tab Tools / internet options. Click vào Privacy và lựa chọn Block all cookies. Chọn OK.
Trên Mozilla/Firefox: Vào tab Edit / preferences. Click vào Advanced và chọn Disable cookies. Chọn OK.


9. Luật điều chỉnh và cơ quan xử lư tranh chấp

Bất ḱ tranh chấp liên quan đến việc sử dụng trang web https://www.wikomobile.com/est sẽ được xử lư theo luật của Pháp. Ṭa án Marseille (Pháp) sẽ có độc quyền xử lư tranh chấp.


10. Các luật chính liên quan

Hiến pháp Pháp số 78-87 ngày 06 tháng 01 năm 1978, được thay đổi bởi Hiến pháp Pháp số 2004.801 ngày 06 tháng 08 năm 2004 về bảo vệ dữ liệu.
Hiến pháp Pháp số 2004-575 ngày 21 tháng 06 năm 2004 về bảo vệ uy tín trong nền kinh tế kỹ thuật số.


11. Mục lục

Người dùng: Người dùng Internet kết nối hoặc sử dụng trang web đă được đề cập bên trên.
Thông tin cá nhân: “Những thông tin hỗ trợ, dưới bất ḱ h́nh thức nào, trực tiếp hoặc khác, việc xác định cá nhân mà thông tin đó được áp dụng” (Điều 4 theo Hiến pháp Pháp số 78-17 ngày 06 tháng 01 năm 1978).