Product News

Giao diện đổi mới!

Giao diện đổi mới!

Giao diện của bạn đă được nâng cấp!

Tạm biệt những phím tắt, hăy chào đón khả năng kết nối trực tiếp đến những ứng dụng yêu thích của bạn! Từ nay bạn đă có thể sử dụng các tính năng nghe gọi và chụp ảnh ngay từ màn h́nh khóa. Một số tính năng và ứng dụng đă được tính hợp vào bộ giao diện này, như ứng dụng Cleanmaster, giúp tối ưu hóa chiếc điện thoại của bạn, Touch Pal to cho phép điều chỉnh bàn phím của bạn, hay Face Beauty, giúp bạn chỉnh sửa những tấm selfie mà bạn ưa thích!

Hăy khám phá những thiết kế mới nhất của các biểu trưng giao diện: ngọt ngào, rơ nét và đầy cá tính.

Cuối cùng, chỉ cần trượt nhẹ lên và bạn có thể tinh chỉnh màn h́nh theo cách của bạn: phông nền, thêm tính năng, hoặc thay đổi cách sử dụng giao diện!

RIDGE FAB 4G / RIDGE / HIGHWAY PURE / HIGHWAY STAR /Các trang khác trong mục này