Không còn mất đi bộ nhớ thiết bị

01 | 15

Tips and Tricks

Không còn mất đi bộ nhớ thiết bị

Bạn có nằm trong số những người không phân biệt được ROM và RAM, liệu chúng lưu trữ những gì và nằm ở đâu trong điện thoại của mình ? Chính vì vậy, sự khác nhau giữa hai thành phần này cần phải được giải thích rõ ràng.

Dưới đây là một giới thiệu tổng quát những gì bạn muốn biết về ROM và RAM.

ROM là một trong những dạng bộ nhớ của điện thoại thông minh. ROM cung cấp bộ nhớ trong, bộ nhớ dữ liệu của điện thoại và các file ẩn liên quan đến hệ điều hành (OS). Nếu muốn truy cập ROM trên điện thoại Wiko, bạn vào Settings > Storage.

RAM, loại bộ nhớ khác trên điện thoại, giống như một bộ nhớ ngắn hạn. RAM sẽ cho phép bạn khởi động ứng dụng và đảm bảo chúng hoạt động chính xác.

Một ví dụ khác, cùng thử xem ROM của điện thoại HIGHWAY và RAINBOW:

Điện thoại HIGHWAY chứa 16 GB ROM, trong đó 2.41 GB dùng cho bộ nhớ trong (ứng dụng và dữ liệu ứng dụng, v.v…), 10 GB được dùng để lưu trữ dữ liệu điện thoại (các file cá nhân, MP3, ảnh, v.v…) và phần còn lại cho các file hệ thống (các file ẩn).

Điện thoại RAINBOW chứa 8GB ROM nên cách phân bổ dữ liệu cũng khá rõ ràng: tất cả dữ liệu của bạn (bao gồm các ứng dụng và dữ liệu của chúng, file cá nhân, nhạc, video, v.v…) đều được chứa chung ở một nơi.

Sản phẩm liên quan

Quay lại

Các trang khác trong mục này