Events

WIKO - chính thức có mặt tại Việt Nam

WIKO - chính thức có mặt tại Việt Nam

“Với mong muốn cung cấp những sản phẩm điện thoại thông minh chất lượng cao, thiết kế đẹp, tính năng thiết thực cho người dùng Việt Nam có chất lượng tương đương sản phẩm tại châu Âu, chúng tôi quyết định hợp tác với Digiworld v́ những lợi thế vượt trội về mặt tài chính, hệ thống phân phối, và đặc biệt là hệ thống bảo hành DigiCare trải khắp Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, với hệ thống này, người dùng Wiko tại Việt Nam sẽ được chăm sóc tốt như người dùng Wiko tại Pháp.”

Ông David Garcia Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế của Wiko.

Các trang khác trong mục này